Uroczystości i święta

Sześć dni w tygodniu zmagamy się ze światem czyniąc sobie ziemię poddaną. W niedzielę troszczymy się o ziarno wieczności posiane w naszych sercach. Światu oddaliśmy nasze ręce lecz Dusza należy do Kogoś Innego.

Niedziela jest koroną tygodnia. Uroczystości zaś zwieńczają pewne okresy liturgiczne czy też podkreślają szczególne wydarzenia z życia Pana Jezusa i świętych bądź wspólnot parafialnych. Boże Narodzenie, Wielkanoc, Zesłanie Ducha Świętego, Odpust, Boże Ciało to wydarzenia szczególne w historii zbawienia świata a także zbawienia każdego z nas.

Na burzliwym oceanie czasu i udręki odnaleźć można wyspy spokoju, gdzie człowiek może wpłynąć do portu i odzyskać własną godność.

Taką wyspą jest niedziela. Takimi wyspami są uroczystości, dni oderwania się od rzeczy, narzędzi i codziennych spraw, dni przylgnięcia do ducha.

Czytaj dalej...