Duszpasterstwo inaczej

Powrót do strony głównej Parafii NSPJ w Zagwiździu


Duszpasterstwo, jako forma edukacji religijnej, obejmuje całego człowieka. Także w wymiarze rekreacyjnym, rozrywkowym oraz szeroko pojętej edukacji świeckiej prowadzącej do Boga:

Gdy szukasz Boga, popatrz na kwiaty, popatrz na góry i ciemny las.
Z każdej wędrówki wrócisz bogaty i nową treścią wypełnisz swój czas.