Renowacja wnętrza kościoła

RENOWACJA FIGUR - 2014


RENOWACJA PREZBITERIUM - 2014W październiku ukończono prace przy pierwszej części renowacji stropu i ścian bocznych nawy głównej. Po przesunięciu rusztowania można bez przeszkód podziwiać efekt żmudnej pracy osób przywracających dawne piękno naszego kościoła. 

Przykładowe porównanie dawnej i nowej (przywróconej) kolorystyki.
Ściany nabierają „rumieńców” 
po nałożeniu pierwszej warstwy przywracanego koloru.  


PRZYWRACANE PIĘKNO

Od sierpnia rozpoczęto prace renowacyjne wnętrza kościoła, które - z uwagi na ich zakres oraz trudność - zaplanowano na kilka lat. Projekt renowacji zakłada powrót do pierwotnej formy w szczegółach jak również pierwotnej kolorystyki. Przywrócona zostanie zniszczona w latach 60 ubiegłego wieku sztukateria ścian nawy głównej a także dawna świetność kasetonowego stropu.
Projekt całości renowacji został wykonany pod nadzorem konserwatorskim przez panią mgr Jolantę Golenia Mikusz. Prace konserwatorskie prowadzone są pod nadzorem pani dr Beaty Wewiórki, kierownika Pracowni Konserwacji Zabytków Muzeum Śląska Opolskiego. 


Zmywanie przemalowań strop
Rekonstukcja kolorystyki stropu
Zbliżenia odrestaurowanych i złoconych elementów dekoracyjnych stropu Przywrócenie usuniętej sztukaterii