Pogrzeb śp.ks. R. Gallusa

Eksportacja śp. ks. Rainholda Gallus -  25.07.2016r.

Urodził się 12 IX 1935 roku w Świerklach. Święcenia kapłańskie przyjął 19 VI 1960 roku w Opolu. Po świeceniach pełnił posługę wikariusza kolejno: w Strzelcach Opolskich, św. Wawrzyńca (1960 - 1962), Zbrosławicach (1962-1963), Oleśnie (1963-1969) oraz Bytomiu, św. Barbary (1969-1971). W latach 1971 - 1982 był proboszczem parafii św. Jana Nepomucena w Braciszowie. Następnie w 1982 roku został mianowany proboszczem parafii NSPJ w Zagwiździu, gdzie posługiwał przez 25 lat. W latach 1997 - 2006 pełnił również funkcję wicedziekana dziekanatu Zagwiździe. Biskup Opolski odznaczył go w 2004 roku godnością dziekana honorowego. Po przejściu na emeryturę w 2007 roku zamieszkał w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym w Dobrzeniu Wielkim prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek. Zmarł 24 VII 2016 roku.
Msza św. pogrzebowa 
(której przewodniczył ks. bp. Andrzej Czaja) 
oraz  pogrzeb śp. ks.Reinholda Gallus - 26.07.2016 r.

Miłosierny Boże spraw, aby Twój sługa, kapłan Rainhold, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.