Historia Parafii

Miejscowość Zagwiździe powstała w XVIII w. w ramach kolonizacji za Fryderyka II, króla pruskiego i należała do parafii Stare Budkowice. W 1919r. ustanowiono lokalię, a w latach 1920-21 wybudowany został kościół, który jest reprezentatywnym przykładem architektury neorenesansowej o oryginalnych i nieprzekształconych cechach stylowych. Kościół zachował pierwotną bryłę, formę architektoniczną a także historyczną dyspozycję wnętrza i oryginalną konstrukcję więźby dachowej. We wnętrzu zachowały się elementy zabytkowego wyposażenia m.in.: oryginalne posadzki, kasetonowy sufit, dekoracja sztukatorska ścian, empora chóru organowego, ołtarz główny, ambona, drzwi, schody.
Zachowało się także historyczne ukształtowanie otoczenia kościoła wraz z ogrodzeniem. Kościół wybudowany został przez pierwszego proboszcza parafii, ks. Franciszka Ogórka, w typie trójnawowej bazyliki stropowej. Nieorientowany. Murowany, otynkowany.


Podczas budowy kościoła w Zagwiździu


W zapiskach w opolskim Heimatkalender z roku 1936 czytamy:

„W projekcie budowy kościoła w Zagwiździu wyraźnie widać wpływ architektury okazałych bazylik Rzymu i Rawenny. W pierwszej linii chodziło o stworzenie jednolitej nawy głównej. To wrażenie spotęgowały odpowiednio ustawione filary. Nawy boczne ograniczono do mniejszych rozmiarów celem uzyskania wrażenia stopniowania do punktu najważniejszego, mianowicie do ołtarza głównego.


Podczas prac budowlanych

Podczas prac budowlanych
   
Kościół otrzymał wezwanie Serca Pana Jezusa. Ściany w świecąco czerwonych kolorach prowadziły do absydy ołtarza. Cała polichromia bazuje na podstawowym kolorze, mianowicie czerwonym, jako symbolicznym kolorze w kościele pod wezwaniem Serca Pana Jezusa. W poziomach rozwija się skala kolorystyczna od ciemnego brązu filarów, poprzez cynober powierzchni pod oknami do pomarańczy pomiędzy oknami, aby w bogato dzielonym stropie cynobrem, złotem, bielą i błękitem dojść do ostatecznego tryumfu. Również w prezbiterium osiągnięto odpowiednie coraz jaśniejsze stopniowanie poprzednio wymienionych kolorów by zakończyć świetlistym pomarańczowym w kopule absydy.


Podczas prac budowlanych

Cała idea jest jeszcze spotęgowana przez malowidła figuralne. Na ścianach nawy głównej idą w kierunku ołtarza prorocy w uroczystym pochodzie. W łuku tryumfalnym nad ołtarzem otwierają apostołowie uroczystą procesję. W kopule absydy zawisł symbol Trójcy w otoczeniu adorujących aniołów. Ponad apostołami oddzielają stylizowane anioły nawę główną od prezbiterium. Na zewnątrz kruchtą uzyskano zbliżenie do staro-górnośląskich kościołów drewnianych. Motywy kruchty biegną wokół całego kościoła. W ten sposób nawiązano do starych, dobrych tradycji budownictwa w Zagwiździu.”


Ołtarz główny wraz z widokiem na sufit
   
Ołtarz główny wykonano w Monachium. W jego centralnej części umiejscowiona jest figura Chrystusa Króla, która tworzy za głównym ołtarzem centrum reliefu, którego skrzydła przedstawiają adorację Chrystusa przez stany duchowne i świeckie.
Wykonawca ołtarza w prawym skrzydle między innymi umieścił postać Jego Eminencji Adolfa Kardynała Bertrama, Arcybiskupa Wrocławia, który 9 października 1932 roku konsekrował kościół. W prawym skrzydle ołtarza, pośród innych postaci, umiejscowiona jest postać księdza prałata Franciszka Ogórka, budowniczego tegoż kościoła.


Widok na ołtarz główny

Przed umieszczeniem ołtarza w kościele w Zagwiździu, figura Chrystusa Króla wystawiona była w hali targowej w czasie Dnia Katolików we Wrocławiu, gdzie podziwiana była przez tysiące uczestników, którzy nie mieli pojęcia, że jest przeznaczona dla pięknego kościoła cichej miejscowości wśród lasów na Górnym Śląsku.
Niestety, kolorystyka wnętrza kościoła została zmieniona w latach 50 i 80 ubiegłego wieku.


Zdjęcie wykonane podczas Konsekracji Kościoła

W roku 2011 parafia obchodziła 90 rocznicę budowy kościoła. W roku 2012 przypada 80 rocznica jego konsekracji, natomiast rok 2014 będzie rokiem obchodów 90 rocznicy erygowania parafii w Zagwiździu.
Wszystkie rocznice są motywacją do ukończenia całkowitej renowacji i przywrócenia kościołowi dawnej świetności i splendoru. Nowoczesna instalacja oświetleniowa wydobędzie efekt wielokrotnie większy od zamierzonego przez budowniczych tegoż kościoła.

„Wszystko na większą chwałę Bożą” – słowa te 9 października 1932 roku, w dniu konsekracji kościoła w Zagwiździu, wypowiedział Adolf Kardynał Bertram, Arcybiskup Wrocławia. Podjęta obecnie renowacja świątyni ma przywrócić tym słowom aktualność po upływie 90 lat od jego budowy.

Procesja Bożego Ciała

Uroczystość opustowa


Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej

Procesja odpustowa

Księgi metrykalne prowadzone są od roku 1920. Parafię w Zagwiździu zamieszkuje 790 mieszkańców (w 1988 r. z parafii usamodzielnia się parafia Murów).
Do parafii należą miejscowości: Zagwiździe (678 osób), Grabice (62 osoby), Morcinek (20 osób), Wojszyn (30 osób).

Widok na staw

Huta Kluczborska - Kreuzburger Hute