Kapłani

Kapłani pracujący w parafii:

ks. proboszcz Franciszek Ogórek
– ur. 8.10.1881 r. (Piekary)
– święcenia kapłańskie 22.06.1919
– zmarł dnia 12.08.1953 r. w Zagwiździu
proboszcz parafii 12.12.1919 – 12.08.1953ks. proboszcz Edgar Soremba
– ur. 5.08.1903 r.
– święcenia kapłańskie 29.01.1928
– zmarł 12.09.1981 r. w Greven (Niemcy)
proboszcz parafii - 16.01.1954 – 12.09.1981


  
ks. proboszcz Reinhold Gallus
– ur. 12.09.1935 r.
– święcenia kapłańskie 19.06.1960
- zmarł 24. 07. 2016 r.
proboszcz parafii - 14.04.1982 – 17.08.2007

ks. proboszcz Alfred Skrzypczyk
– ur. 27.03.1954
– święcenia kapłańskie 6.06.1979
proboszcz parafii od 17.08.2007
Pełnione funkcje:
1979 - 1982 wikariusz – Bytom, Trójcy Świętej
1982 - 1986 wikariusz – Rudy, Wniebowzięcia NMP
1986 - 2007 proboszcz – Kozłowice, Narodzenia św. Jana Chrzciciela
Księża wikarzy pracujący w parafii:

ks. Jan Kania – ur. 26.04.1922
święcenia kapłańskie 1950r.
wikariat w latach 1951 – 1953

Z lewej ks. Kania, obok ks. Ogórek 


ks. Albert Glaeser – ur. 18.09.1955 
święcenia kapłańskie 1981 r.
wikariat w latach 1981 – 1982
Z parafii pochodzi: s. Benona Gertruda Sowada SMI
ur. 5. 02. 1930 r.
śluby wieczyste 1952 r.
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej